ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวัง/ป้องกัน โรคพิษสุนัยบ้า ประจำปี 2564
   
 
   
ประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวัง/ป้องกัน โรคพิษสุนัยบ้า
ประจำปี 2564 เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเกลือขึ้นทะเบียนประชากร สุนัขและแมว เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามวันเวลาต่อไปนี้
30 มิถุนายน 2564
หมู่ 1 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1
เวลา 10.00 - 12.00 น.
30 มิถุนายน 2564
หมู่ 2 ณ สำนักสงฆ์บ้านนาเกลือ
เวลา 13.30 - 15.30 น.
1 กรกฎาคม 2564
หมู่ 3 ณ ห้องประชุม อบต.นาเกลือ
เวลา 10.00 - 12.00 น.
1 กรกฎาคม 2564
หมู่ 4 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่
เวลา 13.30 - 15.30 น.
2 กรกฎาคม 2564
หมู่ 5 ณ มัสยิดบ้านท่าโต๊ะเมฆ
เวลา 10.00 - 12.00 น.
2 กรกฎาคม 2564
หมู่ 6 ณ ที่ทำการกำนันตำบลนาเกลือ
เวลา 13.30 - 15.30 น.
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2564